Anmälan öppnar när vi vet förutsättningarna för 2021. Vi avvaktar utveckling i länet och landet kopplat till Corona.