TVÅÄLVSLOPPET

TTGU vill tacka deltagare, funktionärer, samarbetspartners, publik, Granöbygden och vädergudar för genomförandet av Tvåälvsloppet 2023. Rekord i antal deltagare och mest solsken. Läs mer på vår Facebook-sida.